top of page
Laadukkaita avohuoltopalveluita
Itä-Uudellamaalla

Tuotamme asiakkaillemme turvaa ja elämänlaatua, samalla vahvistaen itsemääräämisoikeutta ja oikeutta kasvuun ja itseilmaisuun. 

Itä-Uudenmaan Avohuoltopalvelut tuottaa laadukkaita avohuoltopalveluja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella.

 

Palveluihin kuuluvat lastensuojelun jälkihuolto, perhetyö sekä ammatillinen tukihenkilöpalvelu.

 

Tarkoituksena on tukea lastensuojelun tai sosiaalihuollon piirissä olevien lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.

 

Palveluilla tähdätään asiakkaan kuntoutumiseen, eheyteen ja olemassa olevien taitojen ylläpitämiseen ja jatkokehittämiseen.

Työkalut tasapainoiseen elämään.

Nuoren sijaishuollon päättymisen jälkeen on tärkeää helpottaa lapsen sopeutumista itsenäiseen elämään ja antaa tukea itsenäistyvälle nuorelle.

 

Nuoren elämää tuetaan erilaisin yksilöllisin tukimuodoin kuten esimerkiksi ohjauksen ja neuvonnan antamisella arjessa selviytymisen ja itsenäisen elämän taitoihin liittyen, sekä yhteiskunnan eri palveluihin ohjaamisella. Apua annetaan omien voimavarojen löytämiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Jälkihuolto

Perhetyö on lastensuojelun sijaishuollon aikana tehtävää perhetyötä. Perhetyö tukee sekä lapsen /nuoren terveyttä ja kehittymistä, että hänen perhettänsä (vanhemmat ja sisarukset, muut sukulaiset). Perhetyöhön kuuluu mm.

 

  • Vanhemmuuden tukeminen

  • Ohjaus lasten hoidossa, kasvatuksessa ja kuntoutuksessa

  • Ohjausta ja tukea kodin arjen hallintaan

  • Perheen toimintakyvyn vahvistamista

  • Perheen verkoston laajentamisen tukea

Perhetyö

Ammatillinen tukihenkilö toimii tukena sellaiselle lapselle tai nuorelle ja hänen perheelleen, joka on lastensuojelun, aikuisen tuen tai ohjauksen tarpeessa tai ovat syrjäytymisvaarassa.  Palvelussa keskitytään asiakkaan

 

  • taitojen kartuttamiseen

  • itsenäistymiseen

  • sosiaalisten taitojen tukemiseen

 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta antaa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle/nuorelle ja hänen perheelleen ohjausta, selviytymiskeinoja ja välineitä terveyden tai kehityksen turvaamiseksi.

Ammatillinen tukihenkilö lapselle tai nuorelle

Toimintamme tavoitteet

Itä-Uudenmaan Avohuoltopalvelut Oy tähtää vähentämään 13–17- vuotiaiden lasten sijoitusten määrää laadukkailla lastensuojelun avohuollon tukitoimilla. Sen yhteyteen kuuluu vanhemmuuden tukeminen huostaanottotilanteessa sekä huostaanoton aikana.

 

Tavoite on ylläpitää ja vahvistaa perheen vuorovaikutussuhteita ja toimintavalmiuksia. Sen lisäksi haluamme tuottaa lastensuojelun jälkihuollon palveluita, jotta nuorella olisi valmiudet pärjätä itsenäisesti ja edetä tavoitteidensa suuntaisesti koulutukseen tai työelämään.

Pyrimme aina löytämään mahdollisimman yksilöllisen polun kullekin asiakkaalle.

Yhteistyökumppaneidemme avulla varmistamme, että yhteinen aika asiakkaan kanssa tapahtuu hyvässä ja heille miellyttäväksi todetussa ympäristössä kulttuurin, harrastetoiminnan tai eläinavusteisen toiminnan parissa.

Moniammatillinen työryhmämme pystyy asiakastyössä hyödyntämään näitä puitteita ja mahdollisuuksia. Myös yhteistyökumppanimme ovat sosiaalialan ammattilaisia.

Tuloksia arvioidaan yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa ja sitä peilataan yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaan.

Ole yhteydessä

Tarjoamme palveluitamme Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen organisaatioille

Ammattilaisemme ja yhteistyökumppanimme

Tiimiläisemme ovat monipuolisia sote-, terapia- ja kasvatusalan ammattilaisia. Tiimiimme kuuluu sosionomeja, (AMK ja YAMK), lähihoitaja, musiikkiterapeutti ja teatteripedagogi.

Sosiaalityö lasten ja nuorten kanssa edellyttää mielestämme vankkaa ja mahdollisimman laaja-alaista ammattitaitoa.  Tiimimme haluaa tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista kasvua. Tuemme asiakkaan luonnollista tarvetta ilmaista itseään sosiaalisessa kanssakäymisessä ja rohkaisemme itseilmaisuun.

 

Tiimissämme on monipuolista terapiaosaamista, jota käyttäen voimme auttaa nuorta näkemään ja hahmottamaan sekä vahvuuksiaan, että haasteitaan. Näin saamme luotua kestävän pohjan lapsen ja nuoren tulevaisuudelle.

Yhteistyökumppanit:

Kivilinnan tila

Asiakkaat voivat ohjatusti osallistua tilan 30:n kotieläimen hoitoon ja maatilan elämään.

Kuuselan kulttuurikoulu

Hyödynnämme koulun tiloja kohtaamispaikkana ja kulttuurikoulun muuta ohjelmatarjontaa soveltuvilta osin.

Purjehduskunnat

Tiimiläisillämme on pitkä kokemus sekä purjehduksesta että nuorisotyöstä purjehduksen parissa. Hyödynnämme kontaktejamme tarjotaksemme nuorille merkityksillisiä hetkiä merellä.

bottom of page